snap

snap
{snæp}
I. 1. щраквам (се), плющя (с) (камшик), изплющявам
to SNAP one's fingers щраквам с пръсти
to SNAP one's fingers at someone /in someone's face изразявам пренебрежение към някого, показвам, че не давам пет пари за някого
to SNAP shut захлопвам се
2. счупвам (се), отчупвам (се), скъсвам (се), прасвам (се)
3. хапя/захапвам шумно/бързо, щраквам (със) зъби
4. казвам рязко, отсичам, сопвам се
5. правя (моментална) снимка, снимам
6. святкам, искря (за очи)
7. стрелям наслуки
snap at понечвам да захапя, сопвам се на
приемам веднага/с готовност (предложение и np.)
snap back отвръщам рязко/сопнато, отскачам бързо назад
snap down затварям/захлопвам шумно (капак и пр.), изплющявам (за камшик)
snap in/into
to SNAP in/into it sl. залавям се веднага за нещо
snap off отчупвам, отхапвам, щраквам (за да загася)
to SNAP someone's head/nose off сопвам се на някого, прекъсвам някого рязко/грубо
snap out изричам рязко/грубо, отсичам
to SNAP out of it разг. отърсвам се бързо (от лошо настроение, навик)
snap to хлопвам (се), захлопвам (се)
snap up грабвам (и прен.), разграбвам (стоки, билети), захапвам, залапвам, прекъсвам/възразявам рязко/грубо
SNAP it up! ам. sl. по-бързо! давай!
II. 1. тракване, щракване, изплющяване, прасване
with a SNAP шумно
2. бързо захапване/грабване
3. закопчалка, клипс, тех. стяга, клема, запънка, ключалка
4. хрупкава бисквита
5. (моментална) снимка
6. кратко застудяване, рязка промяна на времето
7. разг. енергия, сила, живост, замах
put some SNAP into it! по-живо
8. вид игра на карти
9. ам. sl лесна/доходна/изгодна работа
10. малко нещо, парченце
III. 1. внезапен, неочакван, направен без предупреждение, необмислен, неподготвен
2. затварящ се с прищракване
3. ам. разг. лесен, лек
IV. adv бързо, шумно
to go SNAP прасвам (се)
* * *
{snap} v (-pp-) 1. щраквам (се); плющя (с) (камшик); изплющявам;(2) {snap} n 1. тракване, щракване; изплющяване; прасване; with {3} {snap} а 1. внезапен, неочакван; направен без предупреждение{4} {snap} adv бързо; шумно; to go snap прасвам (се).
* * *
хапване; щракам; счупвам; траквам; скъсвам; внезапен; живот; енергия; изплющявам; клипс; неочакван;
* * *
1. (моментална) снимка 2. i. щраквам (се), плющя (с) (камшик), изплющявам 3. ii. тракване, щракване, изплющяване, прасване 4. iii. внезапен, неочакван, направен без предупреждение, необмислен, неподготвен 5. iv. adv бързо, шумно 6. put some snap into it! по-живо 7. snap at понечвам да захапя, сопвам се на 8. snap back отвръщам рязко/сопнато, отскачам бързо назад 9. snap down затварям/захлопвам шумно (капак и пр.), изплющявам (за камшик) 10. snap in/into 11. snap it up! ам. sl. по-бързо! давай! 12. snap off отчупвам, отхапвам, щраквам (за да загася) 13. snap out изричам рязко/грубо, отсичам 14. snap to хлопвам (се), захлопвам (се) 15. snap up грабвам (и прен.), разграбвам (стоки, билети), захапвам, залапвам, прекъсвам/възразявам рязко/грубо 16. to go snap прасвам (се) 17. to snap in/into it sl. залавям се веднага за нещо 18. to snap one's fingers at someone /in someone's face изразявам пренебрежение към някого, показвам, че не давам пет пари за някого 19. to snap one's fingers щраквам с пръсти 20. to snap out of it разг. отърсвам се бързо (от лошо настроение, навик) 21. to snap shut захлопвам се 22. to snap someone's head/nose off сопвам се на някого, прекъсвам някого рязко/грубо 23. with a snap шумно 24. ам. sl лесна/доходна/изгодна работа 25. ам. разг. лесен, лек 26. бързо захапване/грабване 27. вид игра на карти 28. закопчалка, клипс, тех. стяга, клема, запънка, ключалка 29. затварящ се с прищракване 30. казвам рязко, отсичам, сопвам се 31. кратко застудяване, рязка промяна на времето 32. малко нещо, парченце 33. правя (моментална) снимка, снимам 34. приемам веднага/с готовност (предложение и np.) 35. разг. енергия, сила, живост, замах 36. святкам, искря (за очи) 37. стрелям наслуки 38. счупвам (се), отчупвам (се), скъсвам (се), прасвам (се) 39. хапя/захапвам шумно/бързо, щраквам (със) зъби 40. хрупкава бисквита
* * *
snap[snæp] I. v (-pp-) 1. щраквам; to \snap o.'s fingers 1) изщраквам с пръсти; 2) (at) отнасям се пренебрежително (надменно) с; противопоставям се; не зачитам; 2. счупвам (се), скъсвам (се); отчупвам с трясък; her patience \snapped търпението ѝ се изчерпа; 3. ам. хвърлям леко във въздуха; 4. грабвам (с up); 5. разг. правя моментни снимки, щраквам; 6. понечвам да захапя (с at); прен. озъбвам се, отговарям грубо и отсечено; 7. правя засечка (за пушка); 8. светкам, искря (за очи); 9. затварям (се), заключвам (се); II. n 1. тракване, щракване; to shut o.'s mouth with a \snap шумно си затварям устата, затварям си устата с изтракване на зъбите; to speak with a \snap говоря със сух (режещ) тон; I don't care a \snap пет пари не давам, плюя на; 2. закопчалка, клипс; 3. хрупкав бисквит с джинджифил; 4. енергия, живот; put some \snap into it! поразмърдай се! по-живо! 5. кратко рязко застудяване (обикн. cold \snap); 6. (моментална) снимка; 7. хапване; ядене набързо; 8. ам. sl лека работа (и soft \snap); 9. детска игра на карти; III. adj 1. неочакван, внезапен; a \snap decision прибързано решение; 2. ам. лесен; IV. adv: to go \snap счупвам (спуквам) се внезапно; \snap went my stick бастунът ми отведнъж се спраска.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Snap — may refer to any of the following: * Snap (fingers), snapping one s fingersScience/Technology/Engineering: * S Nitroso N acetylpenicillamine, a biochemical reagent * SNAP 25, in molecular biology, soluble n ethyl maleimide sensitive attachment… …   Wikipedia

 • SNAP-25 — (synaptosome associated protein of 25,000 daltons) is a membrane bound protein anchored to the cytosolic face of membranes via palmitoyl side chains in the middle of the molecule. SNAP 25 is a Q SNARE protein contributing two α helices in the… …   Wikipedia

 • snap — [snap] vi. snapped, snapping [< MDu or MLowG snappen, akin to Ger schnappen < Gmc base * snab ] 1. to bring the jaws together sharply; bite suddenly: often with at [a fish snaps at bait] 2. to snatch or grasp quickly or eagerly: with at [to …   English World dictionary

 • Snap — Snap, n. [Cf. D. snap a snatching. See {Snap}, v. t.] 1. A sudden breaking or rupture of any substance. [1913 Webster] 2. A sudden, eager bite; a sudden seizing, or effort to seize, as with the teeth. [1913 Webster] 3. A sudden, sharp motion or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Snap-on — (NYSE|SNA) is a leading U.S. designer, manufacturer and marketer of tools and equipment to professional tool users. It was founded in 1920. Snap on is located in Kenosha, Wisconsin, and employs approximately 11,500 people worldwide. The company… …   Wikipedia

 • Snap! — est un groupe culte de la musique électronique des années 1990. Créé par les allemands Michael Münzing (alias Benito Benites) et Luca Anzilotti (alias John Virgo Garrett III) en 1989. Snap est surtout connu pour son titre Rhythm is a dancer,… …   Wikipédia en Français

 • Snap — Snap, v. t. [imp. & p. p. {Snapped}; p. pr. & vb. n. {Snapping}.] [LG. or D. snappen to snap up, to snatch; akin to G. schnappen, MHG. snaben, Dan. snappe, and to D. snavel beak, bill. Cf. {Neb}, {Snaffle}, n.] 1. To break at once; to break short …   The Collaborative International Dictionary of English

 • snap — [snæp] verb snapped PTandPPX snapping PRESPARTX snap up phrasal verb [transitive] 1. snap something → up to buy something immediately, especially because it is very cheap: • If you see a computer for under £400, you should snap it up …   Financial and business terms

 • Snap! — Datos generales Origen Alemania Información artística …   Wikipedia Español

 • snap to it — mainly spoken phrase used for telling someone to do something immediately Thesaurus: ways of telling someone to hurrysynonym Main entry: snap * * * snap to it informal : to start working harder or more quickly You ll have to snap to it if you… …   Useful english dictionary

 • snap — ► VERB (snapped, snapping) 1) break with a sharp cracking sound. 2) (of an animal) make a sudden audible bite. 3) open or close with a brisk movement or sharp sound. 4) (snap up) quickly secure (something that is in short supply). 5) sud …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”